Kõne õpetajate päeval 2019

Lugupeetud õpetajad ja haridusjuhid, head kultuuri- ja noorsootöötajad, austatud saalisviibijad! Tervitan Teid Rae Vallavalitsuse nimel tänasel vastuvõtul, millega tähistame õpetajate päeva! Tänase kõne kirjutamisel teeksin esmalt tagasivaate tänavu augustis esimest korda teoks saanud Rae valla haridustöötajate suvekoolile, mis toimus Otepääl, Sokka puhkekeskuses. Sellise suvekooli vajadusest on räägitud juba vähemalt 3 aastat. Suvekooli eesmärk oli luua…

Kõne õpetajate päeval 2018

Tervituskõne õpetajate päeval 4.10.2018. Tagasivaade möödunud aastale, sh EV100 tähistamisele. Mõtted haridusasutuste jätkuvatest väljakutsetest ning õpilasekeskse lähenemise ja koostöö vajadusest hariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkonnas.

Kõne Rae valla 2017. a parimate sportlaste tunnustamise üritusel

Tere, tublid sportlased, treenerid ja lapsevanemad! Õnnitlen Teid eelmise aasta tublide saavutuste eest, mille eest peatselt hakkame kätte jagama auhindu. PyeongChang-is on käimas taliolümpiamängud ja mõistagi elame me kaasa Eesti võistlejatele. Kuid, ei tea, kas mulle ainult tundub nii, aga paistab, et seekord elame omadele vähem kaasa kui varasematel aastatel. Kas põhjus on selles, et…

Tervitus suurperede ja erivajadustega laste jõulupeol

Kallid lapsed, head lapsevanemad! Tervitan Teid Rae Vallavalitsuse poolt! Suurenevas vallas pingutame aina enam, et suudaksime siiski jätkuvalt jõuda individuaalselt iga üksiku lapseni. Meie soov on, et igal lapsel, sõltumata tema seisundist või perekondlikust taustast, oleks võimalik omandada võimetekohast ja kvaliteetset haridust.
Julgustan Teid oma murega pöörduma vallavalitsuse poole. Soovime mõista Teie vajadusi ja leiame üheskoos probleemile lahenduse.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega, rõõmu ja rahu!
Head vana aasta lõppu!
(Foto: Kris Moor)

Rae Vallavalitsus kinnitati ametisse

Alanud on Rae Vallavalitsuse uus tööperiood. 1. novembril 2017 kinnitas Rae valla volikogu ametisse vallavanema Mart Võrklaeva ning abivallavanemad Priit Põldmäe, Madis Sariku ja allakirjutanu. Mul on au võtta vastutus ning ka sel valimisperioodil seista valla haridus- ja kultuuri ning sotsiaalhoolekande valdkondade arengu eest. Praegune vallavalitsus hakkab ellu viima 24. oktoobril 2017 kokku lepitud koalitsioonilepingut 2017-2021. Eesmärgid…

Tänu

Eile selgusid valimistulemused. Rahvas on kõnelenud. SUUR AITÄH TEILE USALDUSE EEST! Nii mu isiklik tulemus (123 häält) kui ka ülikõva toetus Reformierakonna tiimile (52,5% kõigist hääletanutest) lubab arvata, et vallaelanikud on meie senist tööd tunnustanud ja soovivad, et areng jätkuks Tugeva Rae plaanitud kursil. Seega, hoogsalt edasi ja jõudu tööle meile!

Valija usaldus on minu jaoks tähtis mitte ainult valimispäeval, vaid pingutan selle hoidmise nimel iga päev järgmise 4 aasta jooksul. Minu toetajad – olen Teie jaoks olemas, võite julgelt ka edaspidi minu poole pöörduda ja üritan aidata.

Sinu kandidaat Rae vallas

Olen sel sügisel uuesti kandideerimas Rae vallavolikogu liikmeks. Soovin jätkata kohaliku elu edendamist ja loodan siin ka Teie abile!

Valijate toetusega võtan oma südameasjaks mitmete oluliste vallaelanike heaolu parandavate projektide vedamise. Kui olete üldjoontes nõus valitud arengutega vallas ja usaldate mind praegust tööd jätkama, loodan, et annate mulle oma hääle!

Plaanitavatest tegevustest saab pikema ülevaate Reformi lehest 
Tugev Rae vald 2017 (september 2017).

Jens Vendel – kandidaat nr 124

Rae valla valimiskomisjon kinnitas minu kandidaadi numbriks 124.
Loodan valijate usaldusele ja et toetatakse eesmärke, mille ellu viimise ma oma südameasjaks olen võtnud. Minu valimislubadustest saab lugeda mu blogi varasematest postitustest.

Reformierakonnaga loome Rae vallas järgneva nelja aastaga uusi kooli- ja lasteaiakohti, perearstikeskuseid, esinduslikke keskväljakuid, paremat ühistranspordi- ja kergliiklusteede võrgustikku ja palju muud, mida inimestel paremaks eluks vaja – vt pikemalt reform.ee/rae.

Kandideerin kohalikel valimistel

Mul on olnud hea meel olla Rae valla elanike teenistuses abivallavanemana viimased 4 aastat. Olen uhke, et oleme avanud koole, lasteaedu ja spordirajatisi ning arendanud valla e-teenuseid.

Ka järgmisel valimisperioodil tahan hea seista, et avataks sotsiaalkeskus, tervisekeskus, täiendavaid koole ja lasteaedu, jalgpalli sisehall ja täismõõtmetes staadion.
Luban jätkata ka valla e-teenuste arendamist ning otsida lahendusi, kuidas tõsta pakutavate teenuste sisulist kvaliteeti.

Küsimuste korral palun võtta ühendust (vt kontaktandmed kõrvallehelt) ja püüan aidata.

Rae vald ehitab uue Jüri Tervisekeskuse

Uues tervisekeskuses hakatakse pakkuma kõiki esmatasandi tervishoiuteenuseid, sh asuvad tööle 5 perearsti ja 10 pereõde, pakutakse nii perearstiteenust kui koduõendus-, ämmaemanda- ja füsioteraapiateenust. Tööle asuvad apteek, hambaravi ja psühholoogilise nõustamise kabinet, samuti jätkab tegevust kiirabipunkt.

Tugev Rae vald vajab sotsiaalkeskust

Rae valda peetakse jõukaks ja edukaks, kuid ka siin ei elavad oma igapäevast elu ja peavad toime tulema eakad ning erivajadustega inimesed. Rae vald tahab neile tuge pakkuda ja arendada välja täiendavaid sotsiaalteenuseid, lisaks seaduse järgi tagatud miinimumnõuetele. Abivallavanemana seisan selle eest, et järgneva  4 a jooksul avataks Rae vallas sotsiaalkeskus, kus pakutakse juhtumipõhiselt teenuseid, lähtudes isiku individuaalsetest vajadustest ja arengu võimalustest.