Iseteenindus algas 2016. a ARNO programmi väljaarendamisega

Digi-edulugu toob teenused koju kätte

Kolm aastat tagasi abivallavanemana tööd alustades märkasin, et valla pakutavate toetuste ja teenuste taotlemine on inimese jaoks küllaltki keeruline. Esitatud taotluste menetlemine oli koormav ka ametnikele: andmed tuli programmidesse käsitsi sisestada, teha ohtralt päringuid, suhelda taotlejaga üle puuduste kõrvaldamiseks, iga toetuse kohta teha eraldi otsus ja sellest taotlejaid teavitada. Selline käsitöö ei sobi e-Eestisse, kus ID-kaardi kasutamine on rohkem kui tavapärane. Seega sai võtmeküsimuseks, kuidas toetuste-teenuste menetlemist võimalikult efektiivseks ja digitaalseks muuta.

Puuduste kõrvaldamiseks plaanisime luua infosüsteemi, kuhu on eelnevalt sisestatud kõik vajalikud eeldused iga teenuse ja toetusliigi maksmise kohta ja kuhu inimene saaks ise otse esitada kõik menetletavad avaldused. Taotleja ise täidaks kõik vajalikud lahtrid ja lisaks tõendid. Puudustega taotlust esitada ei saa. Saadud andmete põhjal tehtaks võimalikult automaatselt otsused ja teavitataks taotlejaid infosüsteemi kaudu.

Tänaseks on valminud haridusvaldkonna infosüsteem ARNO, millega on elektrooniliseks viidud nii kooli- ja lasteaiakoha, eralasteaia toetuse kui esimese klassi õpilase ranitsatoetuse taotluste menetlused. Tegemisel on veel IT-arendused spordi-, kultuuri- ja sotsiaaltoetuste valdkonnas.

ARNO programm ühildub rahvastikuregistriga ja Eesti hariduse infosüsteemiga. Lapsevanem saab mugavalt ühes kohas esitada erinevaid lapse kasvamise ja õppimisega seotud avaldusi. Haridusasutused ei pea omal käel andmeid koguma, haldama ega töötlema, vaid saavad kasutada ARNO programmi. Isikuandmete ristkasutus annab vallale ammendava pildi, milliseid toetusi isik võib saada ja on saanud.

Arvestades, et Rae vallas esitatakse ligi 6000 taotlust aastas, julgen väita, et pärast IT-projekti täies mahus valmimist  väheneb nii taotlejate kui taotluste menetlemise koormus märgatavalt. Näiteks sai sisuliselt ühe hiireklikiga ära jaotatud 360 koolikohta. Võib vaid meenutada, kui palju sellele varem aega kulus. Infosüsteemi arendamisega muudame jätkuvalt valla teenused inimestele kättesaadavamaks ja suurendame nii vallaelanike rahulolu.

Jens Vendel
Digivalla vedaja

Artikkel on ilmunud ajakirjas “Parem Rae vald 2016”
https://www.reform.ee/sites/default/files/uploads/Parem_Rae_4lk_315x420.pdf