Kooliaasta alguse tervitus

Kallid lapsed, head lapsevanemad, austatud õpetajad!

Tervitan Teid  Rae Vallavalitsuse poolt kooliaasta alguse puhul!

On hea meel näha, et olete täna siia nii rohkearvuliselt kogunenud! Loodan, et see ind ei rauge ja ka edaspidi on kool koht, kuhu tahate rõõmuga tulla.

Täna on pidupäev, tarkuse päev. Kuid see möödub ja tuleb argipäev oma rõõmude ja muredega. Koolis käimine on töö, see on töö lastele, nende vanematele ja kooliperele. Tehkem seda rõõmuga! On selge, et see nõuab kestvat pingutust ja töö tulemusi on näha alles aastate pärast. Jõudu nendeks aastateks! Edu ei saavuta lõpuks ainult talendist, vaid ka tööst eesmärgi nimel.

Natuke numbreid ka:

Rae vallas läheb täna esimesse klassi   410 last:

  • Vaida PK 20
  • Lagedi Koolis 29
  • Jüri Gümnaasiumis 133
  • Peetri Koolis 87
  • Järveküla Koolis 141

See on Rae vallas läbi aegade suurim  1. klassi minevate õpilaste arv. Võrdluseks – näiteks 10 aastat tagasi alustas kooliteed 128 last.

Rae valla poolt kingime sel aastal koolijütsidele ja klassijuhatajatele äsja uuendatud „Rae valla koduloo“ tööraamatu, autoriteks Anne Kloren ja Varje Malsroos.

Lisaks maksab vald 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, mis sellel aastal on 170 eurot. Ootame Teie taotlusi Rae valla iseteeninduskeskkonnas! Lisaks ranitsatoetusele saab seal mugavalt ka muid kooliga seotud taotlusi esitada.

Soovin kõigile ilusat kooliaasta algust ja turvalist kooliteed!

Püsigu üksmeel ja koostöö vaim – nii nagu täna, nii ka edaspidi –  õpilaste ja õpetajate, lapsevanemate ja kooli juhtkonna vahel!

kooliaasta alguse tervitus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s