Rae vald tunnistati parimaks muusikahariduse andjaks 2017. a

Eesti Muusikakoolide Liidu eestvõttel toimus sel aastal kolmandat korda Õpetajate päeva eel  “Parima kohaliku omavalitsuse” valimine muusikahariduse kontekstis. Eesti Muusikakoolide Liidu liikmed – muusikakoolid – esitasid kandidaate. Rae Huvialakool hindas Rae valla panust väga kõrgelt ning edastas ettepaneku anda auhind Rae vallale.

Minu jaoks oli suur rõõm ja tunnustus teada saada, et Eesti Muusikakoolide Liidu juhatus tunnistas Rae valla parimaks kohalikuks omavalitsuseks 2017 muusikahariduse andmisel. Lisapreemia anti ka  Viljandi linnale.

Käisin Rae valla esindajana tänukirja vastu võtmas Eesti Muusikakoolide Liidu ja Eesti Kultuurkapitali ühisel tänuõhtul 17.09.2017 Rahvusooper Estonia Talveaias.

20170917_162521

Tänuõhtul tunnustati ka parimaid muusikaõpetajaid, kes on aastaid teinud oma tööd südamega ja silma paistnud õpilaste huvi sütitamisel ja laste juhendamisel muusikamaailmas. Suur aitäh teile, tublid pedagoogid!

Rae vald kasvava vallana kindlasti jätkab omapoolse panuse andmist, et veelgi enam tuua lapsi ja noori muusikahariduse juurde. Ühe näitena oleme kaalunud sel aastal võimalust pakkuda õppida tasuta puhkpille. Eesmärk on, et järgmisel üldlaulupeol saaks Rae vald välja panna oma väikese puhkpilliorkestri. Kuid mõtteid on teisigi. Uuri lähemalt Rae Huvialakooli muusikaosakonnast http://huvikool.rae.ee/osakonnad/muusikaosakond/ !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s