Sinu kandidaat Rae vallas

jens_vendel

Hea Rae valla elanik!

Olen sel sügisel uuesti kandideerimas Rae vallavolikogu liikmeks. Soovin jätkata kohaliku elu edendamist ja loodan siin ka Teie abile!

Kui valijad mind toetavad, võtan oma südameasjaks, et lähiaastatel saaksid teoks mitmed olulised projektid:

* täiendavate koolide ja lasteaedade avamine vastavalt Rae valla elanike arvu kasvule;
* jalgpalli sisehalli ning uue 400m täismõõtmetes staadioni rajamine;
* kultuuriürituste sarja loomine;
* sotsiaalkeskuse rajamine ja sotsiaalteenuste täiendav arendamine;
* Jüri Tervisekeskuse uue hoone rajamine;
* jätkuv e-teenuste edasiarendamine;
* valla pakutavate teenuste sisuline läbivaatamine ja arendamine.

Rae valla abivallavanemana olen senise 4 aasta jooksul pühendunud elanike rahulolu tõstmisele haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonnas.

Kui olete üldjoontes nõus valitud arengutega vallas ja usaldate mind praegust tööd jätkama, loodan, et annate mulle oma hääle!

Plaanitavatest tegevustest saab pikema ülevaate Reformi lehest Tugev Rae vald 2017 (september 2017).
tugevrae-sept2017

Lehe lk 12 on ka minu väike nupuke koduse mudilase toetuse maksmise süsteemi täiustamise kohta. See on vaid üheks näiteks, millist kitsaskohta olen märganud senise valitsemiseperioodi jooksul ja mida soovime parandada edaspidi!

mudilane

Lisaks on mul hea meel, et sama ajakirja lk 24-25 ja 32-33 on avaldatud minu kaks  kirjutist seoses koolivõrgu ja spordirajatiste arendamise ning sotsiaalkeskusega:

Head lugemist!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s