Rae Vallavalitsus kinnitati ametisse

Alanud on Rae Vallavalitsuse uus tööperiood. 1. novembril 2017 kinnitas Rae valla volikogu ametisse vallavanema Mart Võrklaeva ning abivallavanemad Priit Põldmäe, Madis Sariku ja allakirjutanu. Mul on au võtta vastutus ning ka sel valimisperioodil seista valla haridus- ja kultuuri ning sotsiaalhoolekande valdkondade arengu eest.

Praegune vallavalitsus hakkab ellu viima 24. oktoobril 2017 kokku lepitud koalitsioonilepingut 2017-2021. Eesmärgid on ambitsioonikad ja palju tööd vajab tegemist. Volikogu esimees Laine Randjärv soovis uuele vallavalitsusele jõudu ning kinkis ametisse astumise puhul kvaliteetsed ja töökindlad harjad. Täname!

20171101uusvallavalitsus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s