Tervitus suurperede ja erivajadustega laste jõulupeol

Kallid lapsed, head lapsevanemad!
Abivallavanemana tervitan Teid Rae Vallavalitsuse poolt!

On hea meel näha, et olete täna siia nii rohkearvuliselt kogunenud, osa saama meie iga-aastasest lasterikaste perede ja erivajadustega laste jõulupeost. Soovime selle juba traditsiooniks saanud jõulupeoga tunnustada Teie pere igapäevased pingutusi.

Viimasel kahel aastal oleme seda pidu tähistanud Nukuteatris Laial tänaval ja Kultuurikatlas. Sellel korral sai otsustatud pidu korraldada siin, Järveküla Koolis, kus on suurepärane keskkond ja vajalik tehnika ürituste korraldamiseks. See on ka hea võimalus vallaelanikele näha uut kooli seestpoolt.

Rae vald jätkab hoogsat kasvamist. 2017. aasta lõpu seisuga on vallaelanike arv juba ületamas 18 000 piiri. Viimastel aastatel lisandub iga aasta ligi 1000 inimest. Seega kasvab ka laste arv pidevalt. Suurenevas vallas pingutame aina enam, et suudaksime siiski jätkuvalt jõuda individuaalselt iga üksiku lapseni. Meie soov on, et igal lapsel, sõltumata tema seisundist või perekondlikust taustast, oleks võimalik omandada võimetekohast ja kvaliteetset haridust.

Tahame edaspidi veelgi enam toetada peresid hoolduskoormuse vähendamisel. Selleks tagame erivajadustega lastega pere jaoks vajalikud sotsiaal- ja tugiteenused, et lapsevanemad saaksid jätkata töölkäimist ja ka vaba aega veeta.

Suurperede puhul pingutab vallavalitsus selle nimel, et võimalikke toetusi saaks määrata pere lastele automaatselt, ilma et pere peaks ise vaeva nägema ja otsima, millised üldse on võimalikud toetused ja mida peab tegema nende saamiseks. Näiteks määraksime ise automaatselt suurperele lasteaia kohatasu soodustused, huvikooli kohatasu toetuse, kõiksugu sotsiaal- ja peretoetused, tulevikus ka bussisõidu soodustuse.

Lõpetuseks tahan veel kord rõhutada, et kindlasti, kui teil on muresid, palun julgesti pöörduda vallavalitsuse lastekaitse või sotsiaalhoolekande töötaja või kasvõi isiklikult minu poole. Soovime mõista Teie vajadusi. Leiame üheskoos probleemile lahenduse.

Soovin kõigile ilusat jõuluaega, rõõmu ja rahu!
Head vana aasta lõppu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s