Kõne Rae valla 2017. a parimate sportlaste tunnustamise üritusel

Tere, tublid sportlased, treenerid ja lapsevanemad!

Õnnitlen Teid eelmise aasta tublide saavutuste eest, mille eest peatselt hakkame kätte jagama auhindu.

PyeongChang-is on käimas taliolümpiamängud ja mõistagi elame me kaasa Eesti võistlejatele. Kuid, ei tea, kas mulle ainult tundub nii, aga paistab, et seekord elame omadele vähem kaasa kui varasematel aastatel. Kas põhjus on selles, et meil ei ole suuri medalisoosikuid, või on muutunud ühiskonna hoiakud? Kindlasti tuleb mõista, et suurriikidel on suurvõistlustel eelised edu saavutamiseks nii inimeste arvu kui ka ressursside mõttes, et toetada oma sportlasi ja leida nende hulgast kõige võimekamaid. Kuid ka eestlased on näidanud, et suudame poodiumikohtadele tõusta. Seega, peame andma endast parima, et juba rohujuuretasandil võimalikult hästi toetada kohalikke sportimisvõimalusi ja aidata võimekaid sportlasi tõusta võimalikult kõrgele tasandile. Samas ei tohi saavutusspordi kõrval tähelepanuta jääda ka harrastussport, sest head võimalused selleks annavad aluse tugevale rahvatervisele.

Järgnevalt annan väikese ülevaate Rae vallas spordi toetamise võimalustest ja kutsun teid kaasa mõtlema, mida vald sportimise edendamiseks veel saab teha.

Milliseid võimalusi on täna Rae vallas tulemusspordi toetamiseks?

  • Noortesporti (5.-19. eluaastat) toetatakse läbi spordi- ja huvitegevuse toetuse, aastas on piirmäär 150 eurot noore kohta. Plaanime tõsta juba sellel aastal piirmäära 180 euroni aastas ja rakendada meisterlikkuse täiendavat koefitsienti noortele, kes osalevad Eesti Meistrivõistlustel.
  • Noortesporti toetame veel läbi Rae huvialakooli spordi osakonna ja üldhariduskoolide spordi- ja ringitundide.
  • Rae vallal on veel lepingud Jõelähtme valla ja Tallinna linnaga, et hüvitada meie valla laste õppekoha tasusid, juhul kui nad käivad nende omavalitsuste munitsipaalhuvialakoolides.

Rae valla Spordikeskuse kaudu toetab vald veel nii noorte kui täiskasvanute sportimisvõimalusi, nt ürituste kulude katmisel, vahendite ostmisel, rajatiste majandamisel jms.

Ühekordseid spordiprojekte toetab Rae vald ka sarnaselt muudele MTÜ-dele, projektide sihtotstarbelise toetamise kaudu. Projekti tegevus peab aitama kaasa Rae valla piirkondade, kogukondade ja vabaühenduste üldisele arengule. Nt 2017. a toetasime nii Rae valla traditsiooniliste spordiürituste korraldamist, võistlusreise välisriikidesse, spordiüritustel osalemise tasusid jne.

Tublisid Rae valla sportlasi, kes on tulnud auhinnalistele kohtadele, tunnustame ka rahaliste autasudega.

Ka täiskasvanuid oleme toetanud, juhul kui keegi tuleb valdade mängudel kas võistkondlikult või individuaalselt esikolmiku hulka, võimaldades neil sel juhul tasuta või soodustingimustel kasutada valla spordirajatisi.

Mida vald veel saab teha?

Plaanime luua uusi rajatisi ja sporditaristut. Äsja valmis nt Jüri terviseradade täiendav valgustatud lõik.

Tulemas on palju kergliiklusteid. Eesmärk on, et kõik Rae valla asulad on omavahel ühendatud kergliiklusteedega. Tallinna pääseb juba praegu mööda kergliiklusteed. Peatselt algab ehitus Jüri-Vaida suunal, sel aastal veel Jüri-Lagedi ja Rae küla-Assaku.

Sellel suvel tahame mänguvalmis saada Kurna diskgolfi raja.

Lähiaastatel toob uusi sportimisvõimalusi ka Peetri piirkonda kolmanda koolimaja ehitus, kuhu on plaanis rajada ka jalgpalli sisehall. Jürisse on plaan ehitada täismõõtmetes kergejõustiku staadion.

Kokkuvõtteks

Tänasel päeval on kohalikes omavalitsuses pigem tendents kutsuda spordi juurde võimalikult laiem hulk lapsi ja noori, ning suunata võimekamaid hiljem spordigümnaasiumi või tugevamate klubide juurde, kus neil on võimalus professionaalsemalt treenida ja võistelda. Tippkeskused on põhiliselt Tallinna ja Tartu ülikoolide ja Audentese spordigümnaasiumi juures. Suund võiks olla selline, et ka Rae valda tekiks mõni sellistest tugevatest klubidest. Isegi kui praegu seda potentsiaali veel ei paista, võiksime sinna püüelda.

Vaadates meie meistreid, paistab ka, et tippsportlaseks saamisel on väga oluline ka pere toetus (veel parem, kui vanem ongi treeneriks, nt Sildarud, Ilvesed, Roobad, Mägid, Sokud jt). Ka siin saalis viibivate sportlaste puhul on tugev pere tugi selgelt näha. Seega soovin jõudu ka selle teekonna jätkamisel.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s