Kõne õpetajate päeval 2018

Head Rae valla haridus-, noorsoo- ja kultuuritöötajad!

received_2168350646827507

Tervitan Teid õpetajate päeva puhul Rae Vallavalitsuse poolt.

Jälle on aasta möödas. Olen teid õpetajate päeva puhul tervitamas juba viiendat aastat ja minu jaoks on alati suur au tunnustada Teid jätkuva pühendumise eest.

Tänavu on eriline aasta. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva oleme igaüks tähistanud üheskoos riiklike tähtpäevadega, aga on ka iseseisvaid ettevõtmisi. Eriliselt jäid meelde võimas kook vabariigi aastapäeval, 100 km ujumisvõistlus, EV100 teemanädalad koolides, lindude pesakastide ehitus, videosõnumid, „100 usinama lugeja valimine raamatukogus“, suvelugemised, erinevad näitused jpm.

Need on olnud vahvad ja südamlikud algatused, aitäh! Ühte algatust tõstame hiljem autasustamisel veel eraldi esile.

Haridusel on suur osa kultuuris. Kõigi Teie roll Eesti Vabariigi hoidmisel ja kultuuri edasi kandmisel väärib tunnustust.

Hea meel on näha, et meiega on igal aastal liitumas uusi õpetajaid, tugispetsialiste ja haridusjuhte. Aina kasvav õpilaste arv seab lisavajadused ka huvihariduse, noorsootöö ja kultuuri valdkonnas. See saab võimalikuks vaid tänu Teie kõigi panusele.

Head õpetajad! Tänases haridusasutuses on toimunud paradigma muutus. Kõige aluseks on õpilasekeskne lähenemine.

Oleme saavutanud suure omavalitsuse mõõtme, kus asutuste ja inimeste vahelise ladusa koostöö nimel tuleb sihipäraselt pingutada. Meie haridusasutused on suured organisatsioonid, mille juhtimine on tõsine väljakutse.

Juhtkond peab toetama ja suunama õpetajaid koostööle, kes omakorda toetavad ja õpetavad iga last selles süsteemis. Kuigi igaüks teeb oma töölõiku eraldi, on õpetajal siiski õpilasest lähtuvalt vaja teada, mida teeb kolleeg. Võtmesõnadeks on saanud koostöö ja lõimitud õpe.

Õpetaja seisab kõige lähemal õpilasele, teab tema erivõimeid ja ka muresid ning peaks tundma ennast motiveerituna, et õpilasekeskseid eesmärke täita.

Siinkohal tõstan esile nii lasteaia kui kooli õpetajaid ja tugispetsialiste, kes tegelevad haridusliku erivajadustega lastega ja aitavad neil õpitulemusi saavutada.

Veel paar mõtet seoses kasvava vallaga. Me kõik peame sellega arvestama. Vallal ja õpetajatel on juba praegu igapäevased hariduslikud väljakutsed seoses rahvastiku kasvuga Rae vallas. Paraku jätkuvad need ka tulevikus. Järvekülas avame 2 uut lasteaeda juba märtsis 2019. 2020. a septembris on kavas avada uus nn Peetri kandi kool, kus hakkab õppima 848 õpilast. Riigigümnaasiumi osas on uuesti asjad liikuma hakanud ja lootus on, et see ikkagi avatakse 2022. a. Loodan, et muutustega seotud üleminekud on sujuvad ja tulemuseks on korrastatud Rae valla haridusvõrk.

Noored, kelle arv on järsult kasvav, vajavad kõrgendatud tähelepanu ka koolivälisel ajal. On oluline pakkuda neile sisukat ajaveetmise võimalust, et hoida eemal pahategudest. Noorsootöötajad teevad tublit tööd ja vald on avatud uuteks mõteteks, mida veel saaksime teha noorte sisukaks vabaaja veetmiseks. Ühe võimalusena näeme mobiilse noorsootöö arengut, jõudmaks väljaspoole ruume, mida meil ka üleliia ei ole – sinna, kus on noored tegelikult. Nagu öeldakse – ei ole probleeme, on väljakutsed.

Jõudu meile kõigile nende väljakutsete lahendamisel!

Head õpetajate päeva!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s