Rae vallas valmivad peagi uued tervisekeskused Jüris ja Peetris

Esmatasandi tervishoiuteenus on osa heast elukeskkonnast. Kindlasti on üks olulisemaid teenuseid, mida vald oma elanikele saab tagada, just tervisekeskuse ja perearsti olemasolu.

Jüri tervisekeskus oli aastaid väga kehvas seisus – hoone amortiseerunud, moraalselt vananenud, töötajatele ebamugav, ilma liftita, mistõttu liikumisraskustega patsientide ja väikelastega vanemate jaoks oli arsti juurde saamine raskesti ligipääsetav, parkimine puudulik jne.

Jüri uue tervisekeskuse rajamiseks taotles Reformierakonna juhitav vallavalitsus kaasrahastust Euroopa Regionaalarengu Fondist. Taotlus oli edukas, ettevalmistused algasid juba 2016. a kevadel. 2019. a suvel algasid tervisekeskuse uue hoone ehitustööd. Ehitus sai valmis 2020. a alguseks, nii et rõõm on tervitada vallaelanikke uues hoones!

Abivallavanemana on mul hea meel selle üle, et avaras ja kaasaegses Jüri tervisekeskuses pakutakse kõiki esmatasandi tervishoiuteenuseid ning teenuste ringi on võrreldes senisega võimalik laiendada. Ligi 800 ruutmeetri suuruses hoones on arvestatud ruumid 5 perearstile ja 10 pereõele. Lisaks pakutakse koduõendus-, ämmaemanda- ja füsioteraapiateenust ning hambaravi. Hoones jätkab tegevust ka apteek. Vallaelanikke rõõmustab kindlasti ka kiirabipunkti asumine lähikonnas Jüri tervisekeskuse hoones.

Lisaks funktsionaalsusele rikastab hoone ka arhitektuurselt linnapilti. Peale tervisekeskuse tehakse korda ka Jüri keskväljak, et veelgi parandada miljööd ja suurendada elanike ühtsustunnet.

Peetris on puudunud üldse igasugune esmatasandi tervishoiuteenus, hoolimata sellest, et elanike arv sealkandis viimastele aastatel jõudsalt kasvanud ja jõudnud praeguseks 10 000 inimeseni, millisel tasemel oleks vaja teeninduspiirkonda juba vähemalt 5 perearsti. Seetõttu on Peetri elanikud aastaid pidanud perearsti juurde minekuks sõitma Jürisse, Tallinnasse või teistesse piirkondadesse, mis põhjustab ebamugavusi ja toob kaasa täiendavaid kulusid.

Volikogu esimees Tõnis Kõiv on järjepidevalt seisnud Peetri tervisekeskuse rajamise taga. Koos valla juhtidega on korduvalt kohtutud probleemi lahendamiseks Terviseametiga, kelle vastutusalas perearstiteenuse korraldamine tegelikult on. Terviseamet on küll püüdnud varasemalt probleemi lahendada – on kuulutanud välja perearsti nimistu konkursse, kuid need on nurjunud, sest puudusid vajalikud ruumid ja teenust osutav personal.

Vallavalitsuse eestvedamisel on leitud lahendus, et perearstiteenus Peetris tagada. Selleks

  1. töötati välja alustava perearsti toetamise kord;
  2. tehti koostööd Peetri Keskuse arendajaga, et keskusesse ehitataks spetsiaalselt ka ruumid perearstide ja muu esmatasandi tervishoiuteenuse tarbeks;
  3. kuulutati välja vähempakkumine ruumide rendi doteerimiseks perearstiteenuse osutajale.

Töö on kandnud vilja ning tulemusena alustas novembrist 2019 Peetri tervisekeskuses tööd Medicum Perearstikeskus AS esmalt ühe perearsti ja kahe õega. Neile lisaks alustasid tööd kaks Haldja Hambaravi OÜ hambaarsti. Lähiaastatel lisanduvad tervisekeskusesse ka koduõenduse, füsioteraapia ning ämmaemanda teenused. Ka perearstide osas on laienemise plaanid – koheselt nimistu täitumise järel soovime Terviseametiga koostöös välja kuulutada järgmise perearsti konkursi.

Lisaks Jüri ja Peetri tervisekeskustele jätkavad tööd ka Lagedi ja Vaida perearst ja hambaarstid.

Kõik vallaelanikud on oodatud kohalike perearstide nimistusse!

IMG_0781

Jens Vendel
Reformierakonna lehele
3.12.2019