Rae valda uus hooldekodu ja Jürisse uus noortekeskus

Seoses lähenevate kohalike omavalitsuste valimistega soovin samuti veidi jagada oma mõtteid, kuidas Rae valla elu lähiaastatel veelgi paremaks muuta!

Teema 1: Rae valda uus hooldekodu ja Jürisse uus noortekeskus

Kirjutan väljakutsest, mis minu arvates on võimalik lahendada “kaks-ühes”. Enamus Jürikaid teavad Lehmja Tammiku kõrval asuvat Rae Hooldekodu, kus on 22 hoolduskohta. Kuid külastades kaasaegseid hooldekodusid, tuleb tõdeda, et Rae Hooldekodus ei saa pakkuda samaväärset tänapäevast kvaliteetset hooldusteenust, sest puuduvad sobilikud tingimused:

  • puudu on rekreatsiooni ala (puhke- ja tegevustoad) hooldekodu elanikele
  • ruumid on kitsad (puudub hooldamise võimalus kahel poolt voodit; abivahendid ei mahu tuppa)
  • väikeste ruumide tõttu ei ole võimalik elanikele tagada toas privaatsust
  • puuduvad töötajate töö- ja puhkeruumid

Lisaks on 22 kohalise hooldekodu majandamine ebaefektiivne, sest ühe teenuskoha maksumus on teenuse ostjale liiga kallis, mis võib tingida selle, et abivajaja lähedased peavad teenust otsima väljaspoolt Rae valda. Majanduslikult tasub hooldekodu alates 60 kohast.

Minu poolt pakutav lahendus. Koostöös erasektoriga tuleks rajada Rae valda uus hooldekodu, koos õendusteenusega. Valla ülesandeks on sobiliku maa leidmine ja planeerimisküsimuste lahendamine, lisaks vajadusel teenuskohtade rahastamine. Sarnased toimivad lahendused on näiteks Pihlakodud Tabasalus ja Viimsis. https://www.pihlakodu.ee/tabasalu/

Tänase hooldekodu saab ümber ehitada Jüri Noortekeskuseks! Asukoht on selleks väga sobilik, sest vahetus läheduses on nii Jüri kool ligi 1400 õpilasega kui ka tulevane Rae Gümnaasium 540 õppekohaga teisel pool Aruküla teed. Siiani on Jüri Noortekeskus toimetanud ruumis, kuhu mahub maksimaalselt 10 noort. Parasjagu küll laiendatakse noortekeskuse ruume ajutiste moodulite abil, kuid pikemas perspektiivis sellest ei piisa. Jüri noored väärivad oma ägedat noortekeskust!

Rae valla eelarvestrateegias on rahalised vahendid uuele noortekeskusele planeeritud 2023/2024 aastaks 1 120 000 euro mahus.

Lennukad ideed uue Jüri Noortekeskuse kavandamiseks on alati oodatud.

Elame, näeme 😊

Jens Vendel

Reformierakonna kandidaat

Rae hooldekodu. Foto: Jaan Keinaste

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s