Rae valla allasutuste töötajatele vääriline tasu

Jätkan Rae vallale oluliste teemade tõstatamist.

Teema 2 – Rae valla allasutuste töötajate motiveerimine

Rae valla pered tarbivad igapäevaselt mitmeid omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid, mida tihti peame iseenesestmõistetavaks. Kuid oluline on ka märgata, et teenuste toimimise tagab hulk inimesi, kes pühendunult panustavad ja kelle hoidmiseks vald peab tagama konkurentsivõimelised tingimused. Rae valla allasutustes töötab igapäevaselt  ligikaudu 1200 töötajat. Näiteks, lapsevanematena peame oluliseks, et meie lastel oleks lasteaias ja koolis vastava kvalifikatsiooniga õpetajad ja tugispetsilistid, kes tunneks end motiveerituna ka pikaajaliselt sama asutuses tööd tegema. Ühtlasi aitaks nende kõrgem motiveerimine vähendada tööjõu voolavust, et allasutuse juhid ei peaks aastast aastase tegelema uute inimeste värbamisega, kuhu kulub meeletu ressurss –  igal aastal lisandub asutustesse tööle ligi 100 uut inimest.

Tooksin välja mõned olulised ettepanekud, mis on tulnud 2021 mais Rae valla õpetajate ümarlaualt ja mida saaks rakendada üle valla ka teistes allasutustes:

  • Konkurentsivõimeline töötasu oma valdkonnas ning Tallinna ja naabervaldadega võrreldes.
  • Sportimisvõimaluste toetamine laiemalt kui ainult Rae valla spordikeskustes – s.t maksuvaba spordikulude hüvitamine, alustades väiksematest summadest ja tõstes määra järk-järgult kuni  seadusega maksimaalselt lubatud piirini ehk 400 eurot aastas. Põhjus miks seda teha, pole mitte üksnes soov võimaldada töötajatel tervist edendada, vaid ka puht praktiline: Rae valla noorte arv ja seetõttu ka huvitegevuse vajadused kasvavad lähiaastatel hüppeliselt, mistõttu allasutuste töötajate jaoks tänase kehtiva korra järgi 1x nädalas soodustingimustel sportimise võimalus muutub keeruliseks, sest ruumi ja privaatsust valla spordikeskustes napib.
  • Vallakorterite andmine haridustöötajatele elamispinna üürimiseks, vallakorterite juurde ehitamine.
  • Sisseelamisprogramm ja süsteemne mentorlus uutele töötajatele.

Konkurentsieelise tekitamine on suur väljakutse Rae vallale. Samas, see on ainus tee, mis pikas plaanis tagab meie laste edu! Pingutame koos selle eesmärgi nimel.

Jens Vendel

Stebby
Sportimisvõimaluste vahendaja stebby.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s