Peetrisse kultuuri- ja vabaajakeskus!

Jätkan taas Rae vallale oluliste teemade tõstatamist.

Teema 3 – Peetrisse kultuuri- ja vabaajakeskus!

Peetri kant on Rae valla kõige kiiremini kasvav piirkond, kus täna elab üle poole Rae valla 22 000 elanikust. Viimastel aastatel on siin ehitatud mitmeid koole ja lasteaedu ning ka Peetri park. Eraettevõtjate poolt rajatud Peetri Keskus täidab küll olulist rolli mitmete kommertsteenuste pakkumisel, kuid puudu on siiski ühest olulisest avalikku huvi kandvast keskusest, kus asuks tänapäevane raamatukogu, noortekeskus, huvikool ja kontsertsaal sündmuste läbiviimiseks.

Peetri Koolis paiknev raamatukogu saaks seal endale uued ruumid; koolis vabanevad kaks ruumi saaks anda liikumistundide ja ringide läbiviimiseks. Praegu Peetri Koolis on ainult üks suur spordisaal ja blackbox-tantsusaal 850 kooli õpilase peale. Loodav uus vabaajakeskuse raamatukogu võiks olla tänapäevane avatud ruum lugemiseks, õppimiseks, suhtlemiseks, muusika kuulamiseks, niisama meeldivaks ajaviitmiseks. Vabaajakeskuse arendus peaks liikuma koos inimestega, arvestama kaasaegsete vajadustega. 

Miks huvikool? Rae vallas kasvab lähiajal veelgi hüppeliselt kooliõpilaste arv, mis tingib selle, et tänastes koolides on ruumi aina vähem, et seal ka õppetegevuse väliselt aega veeta. Juhul kui noortel oleks huvikool uues vabaajakeskuses, siis 1.-6. klassi õpilased saaksid huvitegevustega ( pilliõpe, kunst, tants, tehnika) alustada koheselt peale tunde lähedal asuvas keskuses.

Niisiis võiks olla tegemist ühtlasi noortekeskusega, kuhu võiks luua huviringid, kus noored saaks esmast tutvust teha pillimängu, laulmise, tantsu, visuaalkunsti, robootika jpt tänapäevaste tegevustega. Kui huvi on suurem, saab tegevustega edasi liikuda süvitsi Rae Huvialakoolis.

Rae valla suurim kontsertsaal on täna Rae Kultuurikeskuse saal, mis mahutab kuni 300 inimest. Kuigi meil on ka Peetri, Järveküla ja Kindluse koolide aulad, olen seisukohal, et lähima 10 aasta jooksul peaks ka Rae vallas olema aeg küps selleks, et saaksime suuremaid sündmusi korraldada modernses  ruumikas kontsertsaalis.

Kuhu sellist hoonekompleksi rajada? Tegemist on kindlasti keerulise väljakutsega, sest võimalikke asukohti on vähe. Kuid unistused viivad tegudeni ning paneme mõtted tööle! Minu arvates on tegemist vajaliku kultuuriobjektiga, mis rikastaks oluliselt piirkonna ühtsustunnet ja loob eeldused tõelise Peetri keskusala tekkimiseks.

Rae valla 2024.a eelarvestrateegias on juba planeeritud 2 000 000 eurot Peetri vabaajakeskuse jaoks. Kontsertsaali eelarvestatud veel ei ole, see on pigem tuleviku teema, kuid nagu öeldud, aeg on küps, et seda planeerima hakata!

Tegemist on minu ettepanekutega Rae valla elu arendamiseks.

Jens Vendel

Näitena – Viimsi vallas rajatav kontserdisaal Artium. – viimsiteataja.ee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s