Parimad võimalused Rae valla noortele!

Avan veel uusi teemasid.

Teema 4 – Parimad võimalused Rae valla noortele!

Elu meie ümber muutub pöörase kiirusega, kuid usun, et teatud põhiväärtused siiski jäävad samaks. Üks olulisemaid väärtusi on tugev pere ja kodu, laste ja noorte areng!

Tänu sellele, et oleme Rae vallas juba aastaid pühendunud sellele, et pakkuda noortele parimat keskkonda, on noortel siin juba täna mitmeid võimalusi lisaks heale haridussüsteemile:

 • Toetame noorte spordi- ja huvitegevust (lapse kohta 180 € aastas, suurperel 225 € aastas)
 • Hüvitame lastelaagri kulu (lapse kohta 100 € aastas)
 • Toetame Rae valla noorte omaalgatusprojekte ehk Rae valla noortele suunatud tegevusi ja üritusi, et soosida noorte ettevõtlikkust ja aktiivsust.
 • Maksame välisõppe stipendiumit Rae valla 14-19. a õpilastele, kes soovivad osaleda välismaal vahetusõppes.
 • Hüvitame osaliselt Rae valla noortel juhiloa saamise koolituskulusid!
 • Toetame noortele suunatud MTÜde projektitegevust, mis aitab kaasa valla üldisele arengule läbi huvialase tegevuse ja ürituste korraldamise. 

Lisaks toon välja, milliseid võimalusi minu nägemuses võiks veel noortele pakkuda:

 1. Luua Peetris ja Jüris kaasaegsed noortekeskused, kus on mitmekesised huvitegevuse võimalused.
 2. Soodustada noorte aktiivset eluviisi läbi spordiürituste ja erinevate sportimisvõimaluste
 3. Pakkuda tuge ja nõustamist noortele s.h neile, kes ei õpi ega tööta.
 4. Luua 15-26. a noorte loovuse ja ettevõtlikkuse “laborandi“ ametikoht, s.o isik, kes aitab noorte lennukaid ideid ellu viia.
 5. Luua liikuv noortekeskus, võttes kasutusele noorsootöö bussi, et viia noorsootöö iga nooreni
 6. Suurendada avatust läbi noortevolikogu ja kaasata noori veelgi enam otsustusprotsessidesse
 7. Viia info (Instagram, TikTok jt)  ja tegevused sinna, kus on noored ja kaasata mõjuisikuid
 8. Kindlustada kõigile valla noortele võimalus osaleda huvitegevuses, ka neile, kes elavad kaugemates kantides. Transport ei tohi olla takistuseks huvitegevuses osalemisel!

Kutsun üles noori kaasa tulema kõigi ideedega ning pakkuma ka omalt poolt välja uusi mõtteid.

Noored, kasutage julgelt kõiki võimalusi, mida Rae vald pakub, ja lööge aktiivselt kaasa!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s