Tervitus suurperede ja erivajadustega laste jõulupeol

Kallid lapsed, head lapsevanemad! Tervitan Teid Rae Vallavalitsuse poolt! Suurenevas vallas pingutame aina enam, et suudaksime siiski jätkuvalt jõuda individuaalselt iga üksiku lapseni. Meie soov on, et igal lapsel, sõltumata tema seisundist või perekondlikust taustast, oleks võimalik omandada võimetekohast ja kvaliteetset haridust.
Julgustan Teid oma murega pöörduma vallavalitsuse poole. Soovime mõista Teie vajadusi ja leiame üheskoos probleemile lahenduse.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega, rõõmu ja rahu!
Head vana aasta lõppu!
(Foto: Kris Moor)

Tugev Rae vald vajab sotsiaalkeskust

Rae valda peetakse jõukaks ja edukaks, kuid ka siin ei elavad oma igapäevast elu ja peavad toime tulema eakad ning erivajadustega inimesed. Rae vald tahab neile tuge pakkuda ja arendada välja täiendavaid sotsiaalteenuseid, lisaks seaduse järgi tagatud miinimumnõuetele. Abivallavanemana seisan selle eest, et järgneva  4 a jooksul avataks Rae vallas sotsiaalkeskus, kus pakutakse juhtumipõhiselt teenuseid, lähtudes isiku individuaalsetest vajadustest ja arengu võimalustest.