Parimad võimalused Rae valla noortele!

Elu meie ümber muutub pöörase kiirusega, kuid usun, et teatud põhiväärtused siiski jäävad samaks. Üks olulisemaid väärtusi on tugev pere ja kodu, laste ja noorte areng!

Tänu sellele, et oleme Rae vallas juba aastaid pühendunud sellele, et pakkuda noortele parimat keskkonda, on noortel siin juba täna mitmeid võimalusi lisaks heale haridussüsteemile.

Lisaks toon välja, milliseid võimalusi minu nägemuses võiks veel noortele pakkuda. Kutsun üles noori julgelt kasutama kõiki võimalusi, mida Rae vald pakub!

Tervitus suurperede ja erivajadustega laste jõulupeol

Kallid lapsed, head lapsevanemad! Tervitan Teid Rae Vallavalitsuse poolt! Suurenevas vallas pingutame aina enam, et suudaksime siiski jätkuvalt jõuda individuaalselt iga üksiku lapseni. Meie soov on, et igal lapsel, sõltumata tema seisundist või perekondlikust taustast, oleks võimalik omandada võimetekohast ja kvaliteetset haridust.
Julgustan Teid oma murega pöörduma vallavalitsuse poole. Soovime mõista Teie vajadusi ja leiame üheskoos probleemile lahenduse.
Soovin kõigile ilusat jõuluaega, rõõmu ja rahu!
Head vana aasta lõppu!
(Foto: Kris Moor)

Tugev Rae vald vajab sotsiaalkeskust

Rae valda peetakse jõukaks ja edukaks, kuid ka siin ei elavad oma igapäevast elu ja peavad toime tulema eakad ning erivajadustega inimesed. Rae vald tahab neile tuge pakkuda ja arendada välja täiendavaid sotsiaalteenuseid, lisaks seaduse järgi tagatud miinimumnõuetele. Abivallavanemana seisan selle eest, et järgneva  4 a jooksul avataks Rae vallas sotsiaalkeskus, kus pakutakse juhtumipõhiselt teenuseid, lähtudes isiku individuaalsetest vajadustest ja arengu võimalustest.