Kandideerin kohalikel valimistel

Mul on olnud hea meel olla Rae valla elanike teenistuses abivallavanemana viimased 4 aastat. Olen uhke, et oleme avanud koole, lasteaedu ja spordirajatisi ning arendanud valla e-teenuseid.

Ka järgmisel valimisperioodil tahan hea seista, et avataks sotsiaalkeskus, tervisekeskus, täiendavaid koole ja lasteaedu, jalgpalli sisehall ja täismõõtmetes staadion.
Luban jätkata ka valla e-teenuste arendamist ning otsida lahendusi, kuidas tõsta pakutavate teenuste sisulist kvaliteeti.

Küsimuste korral palun võtta ühendust (vt kontaktandmed kõrvallehelt) ja püüan aidata.

Rae valla e-teenused 2017 kevadel

Oleme murranguliselt parandanud e-teenuste kvaliteeti Rae vallas ning muutnud selle kaudu info valla teenuste kohta kergesti kättesaadavaks ja kasutajasõbralikumaks.
Tere tulemast e-teenuste lehele aadressil https://iseteenindus.rae.ee/ !