Peetrisse kultuuri- ja vabaajakeskus!

Jätkan taas Rae vallale oluliste teemade tõstatamist. Teema 3 – Peetrisse kultuuri- ja vabaajakeskus! Peetri kant on Rae valla kõige kiiremini kasvav piirkond, kus täna elab üle poole Rae valla 22 000 elanikust. Viimastel aastatel on siin ehitatud mitmeid koole ja lasteaedu ning ka Peetri park. Eraettevõtjate poolt rajatud Peetri Keskus täidab küll olulist rolli mitmete…

Rae vald tunnistati parimaks muusikahariduse andjaks 2017. a

Suur rõõm ja tunnustus oli teada saada, et Eesti Muusikakoolide Liidu juhatus tunnistas Rae valla parimaks kohalikuks omavalitsuseks 2017 muusikahariduse andmisel.

Käisin Rae valla esindajana tänukirja vastu võtmas Eesti Muusikakoolide Liidu ja Eesti Kultuurkapitali ühisel tänuõhtul 17.09.2017 Rahvusooper Estonia Talveaias.

Kandideerin kohalikel valimistel

Mul on olnud hea meel olla Rae valla elanike teenistuses abivallavanemana viimased 4 aastat. Olen uhke, et oleme avanud koole, lasteaedu ja spordirajatisi ning arendanud valla e-teenuseid.

Ka järgmisel valimisperioodil tahan hea seista, et avataks sotsiaalkeskus, tervisekeskus, täiendavaid koole ja lasteaedu, jalgpalli sisehall ja täismõõtmetes staadion.
Luban jätkata ka valla e-teenuste arendamist ning otsida lahendusi, kuidas tõsta pakutavate teenuste sisulist kvaliteeti.

Küsimuste korral palun võtta ühendust (vt kontaktandmed kõrvallehelt) ja püüan aidata.

Tugev Rae vald vajab sotsiaalkeskust

Rae valda peetakse jõukaks ja edukaks, kuid ka siin ei elavad oma igapäevast elu ja peavad toime tulema eakad ning erivajadustega inimesed. Rae vald tahab neile tuge pakkuda ja arendada välja täiendavaid sotsiaalteenuseid, lisaks seaduse järgi tagatud miinimumnõuetele. Abivallavanemana seisan selle eest, et järgneva  4 a jooksul avataks Rae vallas sotsiaalkeskus, kus pakutakse juhtumipõhiselt teenuseid, lähtudes isiku individuaalsetest vajadustest ja arengu võimalustest.