Iseteenindus algas 2016. a ARNO programmi väljaarendamisega

Rae vallas võeti 2016. a kasutusele haridusvaldkonna infosüsteem ARNO, millega viidi elektrooniliseks nii kooli- ja lasteaiakoha, eralasteaia toetuse kui esimese klassi õpilase ranitsatoetuse taotluste menetlused. Nii sai sai sisuliselt ühe hiireklikiga ära jaotatud 360 koolikohta.