Rae vald tunnistati parimaks muusikahariduse andjaks 2017. a

Suur rõõm ja tunnustus oli teada saada, et Eesti Muusikakoolide Liidu juhatus tunnistas Rae valla parimaks kohalikuks omavalitsuseks 2017 muusikahariduse andmisel.

Käisin Rae valla esindajana tänukirja vastu võtmas Eesti Muusikakoolide Liidu ja Eesti Kultuurkapitali ühisel tänuõhtul 17.09.2017 Rahvusooper Estonia Talveaias.

Koolivõrgu ja spordirajatiste arendamine Rae vallas

Haridusküsimuste lahendamise võimekusest on Rae vallale saanud prioriteetne väljakutse, mis mõjutab valla elanike rahulolu ja turvatunnet, kokkuvõtvalt valla lastesõbralikkuse mainet. Seetõttu on see küsimus meie südameasi.