Kandideerin kohalikel valimistel

Mul on olnud hea meel olla Rae valla elanike teenistuses abivallavanemana viimased 4 aastat. Olen uhke, et oleme avanud koole, lasteaedu ja spordirajatisi ning arendanud valla e-teenuseid.

Ka järgmisel valimisperioodil tahan hea seista, et avataks sotsiaalkeskus, tervisekeskus, täiendavaid koole ja lasteaedu, jalgpalli sisehall ja täismõõtmetes staadion.
Luban jätkata ka valla e-teenuste arendamist ning otsida lahendusi, kuidas tõsta pakutavate teenuste sisulist kvaliteeti.

Küsimuste korral palun võtta ühendust (vt kontaktandmed kõrvallehelt) ja püüan aidata.

Rae vald ehitab uue Jüri Tervisekeskuse

Uues tervisekeskuses hakatakse pakkuma kõiki esmatasandi tervishoiuteenuseid, sh asuvad tööle 5 perearsti ja 10 pereõde, pakutakse nii perearstiteenust kui koduõendus-, ämmaemanda- ja füsioteraapiateenust. Tööle asuvad apteek, hambaravi ja psühholoogilise nõustamise kabinet, samuti jätkab tegevust kiirabipunkt.