Koolivõrgu ja spordirajatiste arendamine Rae vallas

Haridusküsimuste lahendamise võimekusest on Rae vallale saanud prioriteetne väljakutse, mis mõjutab valla elanike rahulolu ja turvatunnet, kokkuvõtvalt valla lastesõbralikkuse mainet. Seetõttu on see küsimus meie südameasi.