Rae valla e-teenused 2017 kevadel

Rae vald on muutunud tänu e-teenustele avatumaks ja kasutajasõbralikumaks

Tänapäeva maailmas valitseb info üleküllus. Samas on vahel siiski raske on leida asjakohast teavet või suunist vajaliku toimingu tegemiseks – info võib olla halvasti esitatud või keeruliselt sõnastatud, tuleb osata eristada valeteavet (kuulujutte) õigest infost jne.

Peame enesestmõistetavaks, et kasutame igapäevaselt internetipanka või eesti.ee keskkonda, esitame digitaalselt deklaratsioone või taotlusi erinevatele riigiasutustele, teeme ostusid netipoest. Teeme seda, sest see on ülimalt mugav, kiire ja turvaline. Eestis on see tänapäeval elementaarne, e-teenused on järjest enam muutumas igapäevaelu osaks.

Samas suunas liigume ka Rae vallas, eriti arvestades, et tegu on noore rahvastikuga ning pidevalt ja kiiresti kasvava kohaliku omavalitsusega. Oleme vallas murranguliselt parandanud e-teenuste kvaliteeti ning muutnud selle kaudu info valla teenuste kohta kergesti kättesaadavaks.

Võimalused osapooltele koolides, lasteaedades ja huvitegevuses

Tänaseks on juba sajad inimesed esitanud lasteaia-, kooli-, eralasteaiakoha või ranitsa-, koduse mudilase-, spordi- ja huvitegevuse toetuse taotlused e-keskkonnas. Nii on jagatud läbi ARNO süsteemi 2017/2018 õppeaastaks 450 koolikohta.

Infosüsteem ei hõlma aga mitte ainult taotluste esitamist, samas süsteemis toimub kogu taotluse menetlemise protsess (läbivaatamine, otsustamine, teavituste saatmine). Taotlus digiallkirjastatakse juba selle esitamisel. Lasteaiakoha taotluse lahendamisel allkirjastatakse lasteaiakoha kasutamise leping samas keskkonnas. Tänavu on nii sõlmitud järgmiseks õppeaastaks juba 310 lepingut.

Spordi- ja huvitegevuse toetuse taotluse puhul kasutatakse mitmeid filtreid, vältimaks puuduliku taotluse esitamise võimalust. Näiteks on taotlusel vajalik treeneri kinnitus lapse osalemise kohta treeningul. Nüüd saab treener saab selle kinnituse anda digitaalselt, talle tuleb vastav taotlus meili peale. Arvestades, et selliste taotluste hulk on aastas 1000 ringis, säästab see nii taotlejate, treenerite kui ka valla töötajate ajakulu märkimisväärselt.

Valminud on kõikide taotluste e-vormid, mida esitada Rae valla hallatavatele asutustele. Kõiki taotlusi koolile saab teha e-teeninduses. Nii saab lapsevanem teha taotluse lapse pikapäevarühmaga liitumiseks, toitlustamiseks pikapäevarühmas või hommikul, metallkapi üürimiseks, õpilaspäeviku või korduva õpilaspileti ostmiseks.

Edasised arengud

Tulemas on moodul valla huvialakoolile, kus õpib 700 last. Kõik, mida varem pidi haldama huvialakool omal käel (registreerimine katsetele, huvialakoolis õppijatega lepingute sõlmimine, arvete genereerimine), saab olema lihtsasti hallatav uues moodulis.

Rae vallas pakutakse lasteaia kohatasu soodustust, juhul kui koolieelses lasteasutuses käib perest 2 või enam last. Pahatihti aga ei tule vanemad ise selle peale, et selline soodustus on olemas või et selle saamiseks tuleks esitada taotlus. Plaan on muuta soodustuse andmine automaatseks, sest vald saab nüüdse infosüsteemi põhjal selleks vajamineva info ise kätte.

Välja arendamisel on e-vormid taotlustele, mis on seotud äriregistriga: jäätmeõiend, kaevise ladustamine, reklaamimaksu deklaratsioon jne.

Rae valla iseteenindus koondab vajalikud e- taotlusvormid ja ootab aktiivset kasutamist.

Tere tulemast lehele aadressil https://iseteenindus.rae.ee/.

Jens Vendel
digivalla vedaja

Artikkel ilmus Reformierakonna lehes “TUGEV RAE”, juuni 2017, lk 4.

iseteenindus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s