Kandideerin kohalikel valimistel

Eelmine valimisperiood (2013-2017)

Mul on olnud hea meel olla Rae valla elanike teenistuses abivallavanemana viimased neli aastat. Valla areng sellel perioodil on olnud tormiline ja ka minu vastutusalas on palju tehtud.

Olen eriti uhke selle üle, et oleme ehitanud ja renoveerinud 4 kooli (Järveküla Kool, Jüri Gümnaasiumi maja, Vaida ja Lagedi koolid), avanud 4 uut lasteaeda (Võsukese, Aruheina, Uuesalu ja kohe Lagedi) ja avanud spordirajatisi.

Valla teenused on saanud kättesaadavamaks ja mugavamaks tänu minu eestvedamisel arendatud e-teenustele, mille kaudu menetletakse nüüd ligi 7000 taotlust aastas, mida varem pidi esitama paberkandjal.

Järgmisel valimisperioodil (2017-2021) luban seista hea järgmiste küsimuste lahendamise eest:

  • sotsiaalkeskuse rajamine ja sotsiaalteenuste täiendav arendamine;
  • Jüri Tervisekeskuse uue hoone rajamine;
  • täiendavate koolide ja lasteaedade avamine vastavalt Rae valla elanike arvu kasvule;
  • jalgpalli sisehalli ning uue 400m täismõõtmetes staadioni rajamine;
  • kultuuriürituste sarja loomine;
  • jätkuv e-teenuste edasiarendamine;
  • minu vastutusalas kõikide valla pakutavate teenuste auditeerimine ja kvalitatiivne hüpe teenuste sisulisest arendamisest – ainuüksi ehitustegevusega teenuste kvaliteeti ei tõsta.

Lisaks eelnevale leian, et õpetajate töötasu peaks olema tänasest konkurentsivõimelisem. Seisan selle eest, et Rae vald lisaks riiklikult tagatud miinimumile jätkuvalt omapoolse panuse.

jensjaplakat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s